Woonbegeleiding Eindhoven

De panden waarin de woonbegeleiding wordt vormgegeven zijn eengezinswoningen en/of appartementen. Daar biedt Begeleid Wonen een kleinschalige woonplek voor jongeren met een vorm van autisme, ADHD en/of psychosociale problemen.

De inrichting van de gezamenlijke ruimtes wordt door ons verzorgd. Dit houdt in dat er gezorgd wordt voor huishoudelijke apparatuur, de inrichting van de gezamenlijke ruimten en ook de volledige inrichting van de keuken. Het inrichten van de eigen woon- en/of slaapkamer wordt van jongeren zelf verwacht.

Het wonen op een, voor een ieder zo prettig mogelijke manier staat centraal. Dit naast het leertraject wat de jongere, in samenwerking met de begeleiding, aangaat met als hoofddoel zoveel mogelijk zelfredzaamheid te behalen.
Zelfstandig wonen

Zelfstandig boodschappen doen

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.