Wachttijd


Begeleid wonen Eindhoven

Een woonplek met begeleiding/autismebegeleiding op maat voor jongeren met een vorm van autisme en/of ADHD in Eindhoven. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een woonvorm waarbij jongeren zo prettig en zelfstandig mogelijk wonen in een woonwijk met ondersteuning waar nodig.

Begeleid Wonen werkt nauw samen met woningcorporaties Trudo, Woonbedrijf en ‘Thuis (ook gevestigd in Eindhoven) m.b.t. de huisvesting van onze jongeren. Sinds 2005 biedt Begeleid Wonen in Eindhoven deze combinatie van wonen en begeleiding aan. Dat heeft geresulteerd in een 20-tal woningen waarin 2 tot 3 jongeren mogelijkheid krijgen om met begeleiding (meer) zelfredzaam te worden. Alle woningen staan in Eindhoven.

De begeleiding wordt gefinancierd door bijvoorbeeld de Wmo, de Wlz of de AWBZ. Onderaan deze pagina meer informatie hierover.

De gebruikerskosten van de woning (huur, gas, water, licht etc.) dienen betaald te worden door de jongeren zelf. Middelen hiervoor kunnen zijn; inkomsten vanuit werk en/of ondersteuning vanuit het netwerk, een studiefinanciering of een uitkering.
Wonen met begeleiding

Woonplek met autismebegeleiding

Bezoek ook eens onze Facebook pagina
Meer informatie over de Participatiewet, de Wmo of begeleiding vindt u op deze sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

zorgzwaartepakket (zzp)

CVZ

participatiewet

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - ESP 220 - 5633 AC Eindhoven - Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring doornemen.