Woonbegeleiding in Eindhoven; stap voor stap!

Na de kennismaking en de intake staat de eerste periode van woonbegeleiding in het teken van inzicht krijgen in hoeverre een jongere bepaalde (woon)vaardigheden bezit, waar ondersteuning bij nodig is en worden er leerdoelen geformuleerd.
Binnen woonbegeleiding is er dagelijks intensief contact tussen de jongeren en begeleiding. Ook kennismaking en samenwerking met het netwerk van de jongeren is hierbij van belang.

Van de jongeren wordt er verwacht dat zij alle taken zelfstandig uitvoeren die binnen hun mogelijkheden liggen. De nadruk binnen woonbegeleiding ligt op de groei en ontwikkeling van zelfredzaamheid. Om dit te bereiken wordt er doelgerichte, gespecialiseerde begeleiding ingezet. Indien het noodzakelijk is kunnen er taken door begeleiding worden overgenomen.


Wil je meer informatie over Woonbegeleiding in Eindhoven? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen.
woonbegeleiding Eindhoven voor jongeren

Stap voor stap naar zelfstandig wonen

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.