Huren

Jongeren sluiten een woonovereenkomst met Begeleid Wonen af. Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de begeleiding zoals deze wordt vormgegeven binnen het desbetreffende pand. Iemand kan binnen woonbegeleiding wonen zolang er ook zorg en begeleiding is geïndiceerd en dit traject vrijwillig wordt aangegaan. De kosten van de woonruimte betalen jongeren zelf en de begeleiding wordt ingekocht vanuit de Wmo of de Wlz.

Het is van belang dat jongeren zich inschrijven bij verschillende woningbouwcorporaties. Indien de jongere dit (nog) niet heeft gedaan zal dit met ondersteuning van begeleiding worden gedaan. Door deze handeling wordt de doorstroom aan het einde van het woonbegeleidingstraject positief beïnvloed.

Huren

Huren

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.