Begeleid zelfstandig wonen in Eindhoven met autisme

Bij begeleid zelfstandig wonen in Eindhoven staat het wonen in al haar facetten centraal. Samen met de begeleiders wordt na een kennismakingsperiode een begeleidingsplan opgesteld. In dit plan staan de doelen zoals jongeren deze samen met de begeleider zijn overeengekomen. Het centrale doel is je zelfredzaamheid te verhogen, zodat je zo zelfstandig mogelijk leert te wonen. Hiervoor hebben wij in Eindhoven een 20-tal woningen met plaats voor 30 jongeren.

Leerdoelen liggen op alle levensgebieden zoals:
  • Organiseren van je huishouden.
  • Organiseren van financiĆ«n.
  • Organiseren van je administratie.
  • Begeleiding bij studie, opleiding en stage.

Begeleid zelfstandig wonen in Eindhoven, hoe pakken we het aan?

Zoals we hierboven vermeldden, wordt er voor begeleid zelfstandig wonen in Eindhoven een begeleidingsplan opgesteld om de leerdoelen te bereiken. Dit plan is de leidraad tijdens de autismebegeleiding en/of AD(H)D begeleiding. Hoeveel uren begeleiding er nodig is per dag hangt af van de hulpvraag en indicatie. Gedurende een aantal uren per dag worden de jongeren begeleid op psychosociaal vlak en bij hun dagelijkse activiteiten. Hierin staat ook verdere identiteitsontwikkeling centraal. Ieder individu is anders en daar stemmen wij de begeleiding op af. De woonbegeleiding is gericht op de zelfredzaamheid te verhogen en een opstap te vormen naar het zelfstandig wonen in Eindhoven of daarbuiten.

Wil je meer informatie over Begeleid zelfstandig wonen in Eindhoven? Dan kun je een vrijblijvend contact opnemen>
Begeleid zelfstandig wonen Eindhoven overleg

Begeleid zelfstandig wonen Eindhoven financieel

Bezoek ook eens onze Facebook pagina
Meer informatie over de Participatiewet, de Wmo of begeleiding vindt u op deze sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

zorgzwaartepakket (zzp)

CVZ

participatiewet

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - ESP 220 - 5633 AC Eindhoven - Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring doornemen.