Wachttijd

Begeleid Wonen is gespecialiseerd in het bieden van woonbegeleiding aan mensen met een vorm van autisme. Om cliënten en/of verwijzers een zo realistisch mogelijk beeld te geven over hoe lang zij moeten wachten tot het eerste informatief gesprek, de intake en/of de start van de begeleiding, worden de wachttijden gepubliceerd.

Voor de meeste vormen van woonbegeleiding zijn er helaas wachttijden. Wij doen ons uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Wij onderscheiden 3 soorten wachttijden:
 1. Aanmeldingswachttijd
  De aanmeldingswachttijd is het gemiddelde aantal weken tussen het moment dat je je bij ons aanmeldt en het moment dat het informatief gesprek (1) plaatsvindt.
 2. Intakewachttijd
  De intakewachttijd is het gemiddelde aantal weken tussen het informatief gesprek en de intake (2).
 3. Woonbegeleidingswachttijd
  Dit is het gemiddelde aantal weken tussen de intake en de start van de woonbegeleiding, dus de start van begeleid wonen en de zorg en ondersteuning daarbij.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen of situaties plaatsvinden die de wachttijd voor een individuele cliënt doen oplopen of verminderen. De hieronder vermelde wachttijden geven slechts een indicatie van de wachttijden.

Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de benodigde ondersteuning kan de wachttijd langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachttijdgegevens.
 1. Aanmeldingswachttijd: 2 weken
 2. Intakewachttijd: 2 weken
 3. Woonbegeleidingswachttijd: 2 weken
Bij urgente problematiek is overbruggingszorg mogelijk. Dit betekent dat wij ambulante begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie kunnen starten voordat er een plek voor je beschikbaar is bij Begeleid Wonen.

(1) Informatief gesprek: tijdens dit gesprek leren we elkaar beter kennen. Jij geeft informatie over wie jij bent en welke zorg en begeleiding jij nodig hebt. Wij geven informatie over wie wij zijn en welke zorg en begeleiding wij bieden. N.a.v. dit gesprek bepaal jij of jij in de toekomst bij ons begeleid wilt wonen en wij bepalen of wij jou als cliënt kunnen gaan aannemen. N.a.v. dit gesprek wordt dus bepaald of de intakeprocedure (3) wordt voortgezet of wordt beëindigd.
(2) Intake: dit is het moment waarop jij als jij cliënt wordt aangenomen door Begeleid Wonen.
(3) Intakeprocedure: het proces van aanmelding tot de start van de begeleiding en zorg. O.a. het informatief gesprek en de intake maken deel uit van dit proces.


Deze cijfers zijn geactualiseerd per: 13-12-2023

Meer relevante informatie vind je o.a. op de volgende sites:


Rijksoverheid

Rijksoverheid

PGB

pgb

CVZ

WIJ Eindhoven

Wooninitiatieven

samenwerkingsverband AutismeBegeleid Wonen - Postbus 2157 - 5600 CD Eindhoven- Telefoonnummer: 040-256 60 33


Rmk Reclame It In Motion
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (of in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR))

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG. Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.